THE LOSERS

Those who feel lost

Take every opportunity, if they feel they got some power,

Abusing their position and bully others

@ Samuel E. Rajeus, Stockholm, 5/10/2014

DÖRREN

Dörren

Öppna din dörr

Se ljuset

Fäst blicken

Agera

 

Säg inte att det inte går

Säg inte att de inte låter dig

Det kanske är svårare för dig

Med det går

De kanske gör det svårare för dig

Med det är inte omöjligt

 

Sätt upp ett mål

Sätt upp delmål

Det är resan som är målet

 

Öppna din dörr

Ge inte upp

Du kan det

Och du är värd det

 

Samuel E. Rajeus / Stockholm den 25 april 2014