STATENS HYCKLERI

Hitler

Med anledning av rivningen av EU-migrantlägret i Malmö 

Nu är det plötsligt syriska flyktingar som är av det lite bättre utvalda folket som ska skyddas, eftersom det kom röster från de fina salongerna i Europa att vi måste låta de komma och söka asyl.

Regeringschefer

Ministrar

Riksdagsmän

Kulturella personligheter

Professorn

Och till sist Aylan med sitt unga liv som förde deras talan. Och Europa började lyssna på deras rop.

Men det kom absolut inga röster från de fina salongerna i Europa till stöd för EU-migranterna som lever på våra gator som vilda djur.

Inga regeringschefer

Inga ministrar

Inga riksdagsmän

Ingen professor som för deras talan. Och ingen vill lyssna på gravida Amina som ligger på en kartong utanför stadshuset i Malmö ikväll. Man kanske vill att Amina med sitt barn i sin mage ska också , som Aylan, offra sina liv för att vi ska börja lyssna.

Vi får behandla dem hur vi vill, med hjälp av våra lagar förstås. Det finns ingen laglig grund att vi ska ge dem ett enkelt tak överhuvudet, eller en bit statlig mark så att de kan sätta upp sina tältar på. Ja, ingen laglig grund, liknande lagar som Hitler använde sig av för att deportera och gasa ihjäl miljoner män, kvinnor och barn.

Det finns faktiskt laglig grund för att krigsdrabbade asylsökande ska få skydd. Men det finns ingen laglig grund att vi ska skydda eller inte ens bry oss om EU-migranter. Vem egentligen avgör vilka som har rätt till ett bättre liv och vilka som inte har det?

Det finns ingen laglig grund för att vi ska ge EU-migranter ett enkelt tak överhuvudet, eller inte ens ett stycke statlig mark att sätta upp sina tältar på. Vi får behandla dem hur vi vill med hjälp av våra lagar förstås.

Gravida Amina får dras ut från sitt läger och hon får ligga på en kartong utanför stadshuset i Malmö ikväll. Vi får sova i våra bekvämma sängar och varma hus. Lagens suveränitet är viktigare än människans grundläggande rättigheter.

© Samuel E. Rajeus

DEN FRAMGÅNGSRIKA ”PSYKOPATEN” MED EN FORSKARPOSITION

Psykopathjärna

Det händer i forskningssammanhang att forskare (läkare, psykologer, psykoterapeuter) intar rollen av en ”bad guy” i t ex en dold observation för att studera reaktionen – såsom stressreaktion eller impulskontroll- hos deltagarna. Detta har förekommit många gånger i vetenskapens historia. Den etiska aspekten av en sådan forskning har varit föremål för diskussion och debatt också många gånger. Exempel på sådana forskningsprojekt är Milgrams lydnadsexperiment i USA i 40-talet, och Nazi- Tysklands forskningsprojekt i koncentrationsläger under andra världskriget, samt svensk rasbiologisk forskning på minoritetsfolket i Sverige under 50- och 60-talet då forskarna många gånger lurade deltagarna och inte berättade för dem vad forskningen egentligen gick ut på.

I en studie från University of Oxford, publicerad i tidskriften PNAS, 2014, bad forskarna deltagarna att ge sig själva och andra elstötar mot betalning. Ju högre elstöt man tilldelade sig själv och de andra, desto mer betalning fick man. Många deltagare valde att ge både till sig själva och till de andra kraftigare elstötar för att få mer betald. Forskarna kunde via andra tester konstatera att de deltagare med tecken på psykopatiskt drag var villiga att tilldela sig själva och även andra kraftiga elstötar.

Karolina Sörman som är neurobiolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet betonar på skillnaden mellan individer med psykopatiska drag och individer som klassas som psykopater. De senare är de som uppfyller de medicinska kriterierna för psykopati. Många individer med psykopatiska drag som besitter olika ledningspositioner kan vara manipulativa, orädda, eller/och självupphöjande utan att för den sakens skull vara psykopater, enligt Karolina Sörman. Dessa individer har ett högre psykopatiskt drag som ofta söker sin egen vinning genom att låta andra lida. De kan alltid rättfärdiga sitt agerande genom att förklara att syftet är gott. En forskare i ett sådant sammanhang (som Milgram och Nazi- forskarna gjorde)  kan alltid rättfärdiga sitt deltagande i projektet genom att hänvisa till det goda syftet med forskningen.

Jag kan dra slutsatsen, baserad på dessa studier, att även den forskare/ de forskare som i dold observation intar rollen av en ”bad guy” måste besitta ett högre psykopatiskt drag vilket gör att han/hon väljer att ingå i en sådan konstellation, nämligen att trakassera och förolämpa deltagarna – som inte vet vad det är som egentligen pågår- för att få svar på en forskningsfråga.

© Samuel E. Rajeus,

Doktorand i psykologi/psykoterapistudent på KI (Centrum för psykiatriforskning/Kompetenscentrum för psykoterapi)

 

Källor:

 

Vi skadar heller oss själva än andra:

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-vi-skadar-hellre-oss-sjalva-an-andra

Mytomspunna experiment visar hur lätt vi kan luras till onda handlingar:

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/studie-i-ondska

Psykopater är inga monster: Medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, Nr: 3, 2015.

Crocketta, M. J., Kurth-Nelsona, Z., Siegela, j. Z, Dayand, P., & Dolana, R. J. (2014). Harm to others outweights harm to self in moral decision making. PNAS. 112(48), 17320-17325 http://www.pnas.org/content/111/48/17320.full.pdf