LOCUS OF CONTROL AND DEPRESSION

The internal and external locus of control is a psychological theory meaning that people used to put the control of what is happening in their lives within outside or inside themselves. They act, react and even feel in different ways based on where they put (usually subconsciously) their locus of control. As a matter in fact people move between the two of them all the time and depending on where they put their focus – internal and external- they will be able to deal with different situations differently.

By internal locus of control it means that an individual has a belief system with which s/he will be capable of managing different tasks and giving herself or himself credit for managing it. The individual simply believes that s/he has control over her/his destiny. A person with an external locus of control has instead a belief system, thinking and believing that others are better than her/him, and that s/he has just been lucky to manage with a task. The individual simply believes that s/he has no control over her/his destiny.

The risk for depression will be higher if an individual with just an external locus of control puts in a difficult situation where s/he is not managing with all tasks s/he is giving to, or not receiving the amount of positive feedback s/he is needing in order to feel good and function normally. In the opposite the risk for depression will be much lower if a person with more internal locus of control puts in a stressful situation with less or no receiving positive feedback. In such a case the psychological well-being drops but the individual is less likely to end up in a pathological mental mode. The individual needs just to take measures to get back to her/his normal psychological status.

© Samuel E. Rajeus

Psykoterapeutprogrammet_KBT_PT12_KI

Doktorsprogrammet i psykologi_PSY11_AU

I EN POLEMIK MED EN KOLLEGA

Barn

Foto: AKADEMIKERN_7/2014

 

Han säger att han har tillägnat sig kunskaper med långa utbildningar vilket gett honom förutsättningar att tjäna bra. Han tillägger att han har skaffat sig en ekonomisk trygghet så att han kan köpa privat vård när han går i pension.

Jag säger: Det är inget fel med det, du förtjänar det. Men glöm inte att du hade bara haft TUR att du föddes med en teoretisk hjärna och hamnade i en social vänlig miljö med förutsättningar för att kunna ägna dig åt långa teoretiska utbildningar som resulterade bland annat i den finansiella tryggheten som du har idag. Men tänk på de som inte haft denna TUR att födas med en teoretisk hjärna. Detta trots att de kanske hade befunnit sig i en social vänlig miljö. Då är det statens ansvar att se till att dessa individer får ett anständigt liv med tak över huvudet, med mat på bordet och med en social trygghet som till exempel vård och omsorg.

Man ska inte behöva skämmas för att man inte haft förutsättningar för att göra bättre ifrån sig.

Man ska inte behöva ha ett sämre liv för att man inte haft förutsättningar för att göra bättre ifrån sig.

 

Samuel E Rajeus, den 13 september 2014