HONOR KEEPERS

A protester killed by Iranian Islamic Revolutionary Guard in post-election turmoil in Tehran, Iran, June 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

An injured protester in post-election demonstrations in Tehran, Iran, June 2009

  

HONOR KEEPERS

Those rich honor keepers
Are believers among other
White bearded and big stomach
Men who give order to their
Daughters to listen to the God´s word
And hide their faces behind a veil
But they in the same time have four
Wives and “a good relationship with
The woman in the neighborhood too”

Those large honor keepers
Are rich God´s men among others
Who sit in their stores from
Morning to evening and mix
Hundreds tommans rice with five
Hundreds tommas rice and sell it
To people for five hundred tommans

Those religious honor keepers
Believe that they can commit
Any criminality if they just can cry
Some tears at a religious ceremony
While they wear black suit and give
Away some money to house of God

Those real honor keepers
Are religious women who
Go to religious ceremony regularly
And give God feasts every month
To show their jewelry, dresses and
Other means to other false women.

Those powerful honor keepers
Send other ordinary people´s children
To war and those youngsters get murdered
While they in the cities keep their disgusting
Honor

Those bloodthirsty honor keepers
Put in prison young men and women of
Fine people and execute them in order to
Keep their own honor that never existed.
Those monstrous honor keepers are
Those most dishonored human beings
In the history

TÄNKANDETS SKYDDANDE FUNKTION

Det pratades mycket bland vännerna om detta ämne men jag lyckades aldrig formulera det på print förrän nu.

Med detta tankesystem skyddar du dig utan att för din skull skada andra. Det är viktigt att poängtera att med detta tankesätt skyddar du i själva verket både dig och den andre eller de andra och tar inte till destruktiva medel för du inte är nedslagen.

I den stunden då jag kände så starkt för dig och utelämnade hela mitt hjärta, hela mitt jag till dig, lovade jag mig samtidigt att vara förberedd för att det ska ta slut på ett eller annat sätt en dag.

Att det kommer att ta slut är ingen tvekan om.

I det bästa fallet blir det ofrivilligt att jag eller du

lämnar denna värld genom naturlig bortgång.

Men att det tar slut är ett faktum, i alla fall när det gäller denna materiella värld.

Varje natt när du, ditt lugna andetag, sovande vid min sida,

fyllde hela mitt universum, lovade jag mig att inte bli nedslagen

den dag det tar slut.

Och när den dagen till slut kom var jag någorlunda förberedd.

Förberedd?

Det betydde inte att jag inte älskade dig till fullo.

Det gjorde jag. Och det gjorde jag stort.

Det betydde inte att jag inte blev ledsen.

Det blev jag. Och det blev jag djupt.

Det betydde inte att jag inte grät.

Det gjorde jag. Och det gjorde jag mycket.

Det betydde inte att jag inte sörjde denna förlust.

Det gjorde jag. Och det gjorde jag med vördnad.

Men jag blev inte nedslagen,

inte förkrossad,

inte deprimerad,

Jag blev inte sjuk,

för jag var förberedd.

Tänkandets skyddande funktion.