FRI VILJA, BARA EN ILLUSION, EN FARLIG SÅDAN!

Beträffande den ryska aggressionen i Ukraina // Foto: Finns det fri vilja? Utvecklingscoachen

En grundläggande sanning, bland de få grundläggande sanningarna, ska vara att varje individ har rätt att bestämma över sitt öde och varje land har rätt till sin suveränitet, alltså rätten till fri vilja. I praktiken är denna fri vilja bara en illusion, en farlig sådan. Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas anser att en sekulariserad statsmakt ska frikoppla det rättvisa från det goda för att på det viset skydda alla sina medborgare ”oberoende av idéer om kosmos och samhällets uppbyggnad”.

Det rättvisa i Ukrainas fall är att kunna bestämma om de vill vara en suverän nation med rätten att vara med Nato. Och att staten gör allt för att värna och behålla sin suveränitet, även om detta skulle behöva blodspillan av tiotusentals/ hundratusentals oskyldiga liv eller en ekonomisk förlust på flera hundra miljarder dollar. Det goda däremot i Ukrainas fall kunde ha varit att den sekulära staten gjorde allt för att skydda varje samhällsmedlem oavsett ”idéer om kosmos och samhällets uppbyggnad”.

Låt ta några exempel. Det rättvisa ska vara att Hongkong ska ha rätt över sin suveränitet vilket innebär att hongkongborna själva väljer genom en demokratisk folkomröstning om de vill vara med Kina eller ej, samma gäller Taiwan, Kurdistan, Somaliland och även befolkningen i Donbas. Det goda i alla dessa fall ska vara att makthavarna gör allt för att deras medlemmar inte kommer till skada.

Faktum är att den fria viljan är bara en skadlig illusion även om den är absolut en rättvis idé. Vi är tyvärr i allra högsta grad påverkade av idéer om kosmos och samhällens uppbyggnad. Ryssland anser att det ukrainska folket är historisk en förlängning av det ryska folket utan att i princip lägga någon vikt på deras vilja att vara en självständig nation. Det samma gäller hongkongborna och taiwaneser som blir överkörda av idéer om kosmos och samhällens uppbyggnad via den kinesiska staten som ser dem som en förlängning av det kinesiska folket, utan att ett dugg bry sig om det rättvisa, det vill säga vad de själva nationerna önskar. Om vi håller fast vid den fria viljan och det rättvisa kommer vi då vitna omfattande krig med enorma mänskliga och ekonomiska lidande som kommer att påverka hela vårt ekosystem som planet. Men om vi agerar utifrån det goda då gör vi allt för att oskyldiga inte ska komma till skada.

Det finns ett gammalt kurdiskt talesätt som säger: ”din granne står dig närmare än din kusin”. Den ukrainska regeringen struntade totalt att de har en granne som besitter en av världens största militära makter vilket också styrs av en totalitär och diktatorisk grupp som inte ens drar sig för att mörda sitt eget folk, sina egna medborgare som motsätter sig regimen. Den ukrainska regeringen litade naivt på USA i andra sidan Atlanten och struntade i sin starke och galne granne för att få rättvisa. Resultatet av denna politik ser vi i förlusten av tiotusentals oskylda liv och en förödande ekonomisk katastrof, såsom en oundviklig påverkan på hela planeten. Den ukrainska regeringen kunde välja en annan politik utifrån det goda. Man visste att tiden inte var mogen för ett Natomedlemskap. Man kunde då skapa en mycket nära och fin relation med ”broderfolket” Ryssland och avvakta tills tiden blir mogen för ett Natomedlemskap. Det skulle kanske ta tiotals år innan tiden var mogen men det skulle ha varit värd väntan, i stället för detta blodbad.

Vi ser historiskt att detta att agera utifrån det goda och inte ha illusionen om fri vilja och det rättvisa har fungerat tidigare. Förbundsrepubliken Tyskland blev en enad nation när tiden var mogen år 1990, mer än 40 år efter att man delade Tyskland i Västtyskland (BRD) och Östtyskland (DDR). Sammanslagningen skedde efter tiotals år av politiska samtal mellan stormakterna, USA och Ryska federationen. De båda länderna kunde så småningom uppnå en konsensus kring återföreningen. Förbundsrepubliken Tyskland bildades utan att en droppe blod spilldes. Hade man forcerat denna återförening när tiden inte var mogen hade vi riskerat ett blodbad med hundratusentals, kanske miljontals döda och förstörelse utan dess like och kanske ett nytt världskrig. Fri vilja finns inte. Man måste kunna anpassa sig, både som individ och som nation, i en fientlig miljö, omringad av vilda djur (människan) för att kunna överleva. Jag tänker på Amerikas senaste utspel. Man försökte utnyttja Finland och Sverige för att dra de i konflikten med Ryssland genom att erbjuda länderna att snabbt ansöka om Natomedlemskap. Sveriges statsminister Magdalena Andersson struntade i idén om fri vilja och det rättvisa och baserade sitt beslut på det goda, d v s att skydda det svenska folket genom att tacka nej till erbjudandet om ett Natomedlemskap.

Exempel på annan nation som struntade i idén om fri vilja och det rättvisa är Nicaragua under den Sandinistiska Nationella Befrielsefrontens (FSLN) styre med José Daniel Ortega Saavedra i spetsen. Daniel Ortega var president i Nicaragua mellan 1985 och 1990. De kontrarevolutionära krafterna (Contras) med USA:s fulla stöd skapade många problem för landet genom terrorattacker och explosioner med mera. USA hotade att anfalla Nicaragua från grannlandet genom att stödja en militär övertagande av Nicaragua via Contras. Fri vilja och det rättvisa existerade inte. Det var en mäktig fiende, USA, som dikterade villkoren genom sina ekonomiska sanktioner och militära aktioner. Daniel Ortega tänkte då på det goda, dvs att rädda sitt folk från ett blodbad och det redan mycket fattiga landet från en total ekonomisk misär. Han valde mycket smart att låta den USA stödda Violeta Barrios de Chamorro vinna valet och bli Nicaraguas president. Daniel Ortega lyckades via detta utspel behåll sitt parti som den näst största politiska kraften i landet utan att förse landet i ett blodbad. Han lyckades att vinna tillbaka makten när tiden var mogen många år senare.

Ja, i de bästa världarna ska allas existens baseras på fri vilja och rättvisa, men vi är inte ens i närheten av de bästa världarna. Människan är i sin natur fortfarande det vildaste djuret som struntar i fri vilja och det rättvisa. Det kräver en anpassning för att inte gå under.

© Samuel E. Rajeus, redaktör, S.E.R.P. & Publishing

Stockholm, den 19 mars 2022

AFGHANISTAN, EN KORRUPT REGIM OCH EN OPÅLITLIG ALLIERAD

Photo: The Atlantic #CIA delivers cash to afghan leaders, The New York Times #Afghanistan´s corruption was made in America, Foreign Affairs #Why America keeps building corrupt client states, The Economist,#Consumed by corruption, The Washington Post

Den 17 augusti 2021, framför världens ögon, föll den afghanska regeringen och dess armé som ett korthus. Talibanerna marscherade in i Kabul triumferad och utan det minsta motstånd. Tusentals skräckslagna afghaner och utländska medborgare rusade desperat till Kabuls internationella flygplats för att fly landet. Den kaosartade och skambelagda reträtten av den amerikanska armén resulterade i förlusten av hundratals oskyldiga liv i en serie av självmordsattacker nära flygplatsen efter Talibanernas maktövertagande. Bland de som satte sitt liv för denna politik var också 13 unga amerikanska soldater och mer än 15 amerikaner fick, mer eller mindre, men för resten av sitt liv.

Hela ansvaret för denna tragiska händelseutveckling som ledde till att Afghanistan föll i Talibanernas händer ligger helt och håller hos de amerikanske regeringarna de senaste 20 åren. Amerikanska regeringar, framförallt, republikanska regeringar satte in sina egna förtrogna personer på alla nyckelposter i Afghanistan via helt och hållet icke-demokratiska processer. Amerikanerna struntade totalt i Norra Alliansen som hade hela ansvaret för markoffensiven, med amerikanska flygunderstöd, som intog Kabul och kastade ut Talibanerna och dess allierad Al-Qaida för 20 år sedan. Norra Alliansens kämpar hade tillräcklig med stridsmoral för att riskera sina liv och gå in i en strid med Talibanerna. Via helt odemokratiska processer och egentligen kriminella metoder utser den amerikanska regeringen för 21 år sedan en president och bygger en armé för Afghanistan som egentligen har absolut ingen moralisk grund för att strida för sitt land. Motsättningarna mellan Abdullah Abdullah, Amerika och afganska första och andra presidenter som egentligen är amerikanska marionetter är så tydliga. Både den afghanska folket och framför allt den nybyggda afghanska armén och inte minst Talibanerna ser dagligen att det inte finns något samarbete eller respekt mellan presidenten och Abdullah Addullah, samt mellan regeringen, Nationella Koalitionen av Afghanistan samt den Nationella Motståndsfronten av Afghanistan med bland annat Ahmad Massoud i spetsen. Hur kan en armé ha stridsmoral när frontfigurer i den afghanska regeringen anklagar presidenterna som amerikanska knähundar som har makten via valfusk med omfattande amerikanska understöd.

Det har kommit flera rapporter under de senaste 21 åren att miljarder amerikanska dollar helt enkelt försvunnit på väg in till Afghanistan. De amerikanska tjänstemän som ledde hela operationen i Afghanistan i 21 år är direkt ansvariga att miljarder dollar försvann. Det är mycket svårt att hålla på med korruption i USA, även om det förekommer, med tanke på de starka reglerna och lagarna landet har. Men i Afghanistan var det helt fritt för amerikaner med nyckelpositioner i Afghanistan att med fria händer göra alla olagligheter de egentligen inte kunde göra på amerikansk mark. Riggade val, flera gånger, korrupta personer i nyckelpositioner, låtsas armé med arméchefer som plundrade miljonerdollar av de pengarna som skickades in i landet. De amerikanska och afganska hökarna hade hittat en möjlighet att förskingra miljarder dollar.

Den amerikanska administrationen medveten skapade en kleptokratisk stat i Afghanistan. De ignorerade, inte bara, den breda kurroptionen inom den afghanska administrationen, utan de, i själva verket, var en betydenade del av själva kurroptionen vilket gjorde båda sidorna till dollarmiljonärer.

The Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) raporterade 2016 i 164 långa sidor hur Washington backat och blundat för den breda korruptionen i den afghanska administrationen sedan 2001. Flera amerikanska tidningar bland annat The New York Times and The Washington Post kom fram till att ”den amerikanska administrationen är den största källan till kurroption i Afghanistan”. Ett klart fall är när det avslöjades att den afghanska National bank hade förskingrat cirka en miljarddollar via falska företag som inte existerade. Den amerikanska administrationen med CIA i spetsen går in för att leda utredningen vilket rinner ut på sanden och läggs ner, enligt SIGARs rapport. Detta är ett klart bevis att den afganska administrationen tillsammans med sina amerikanska kollegor och i samförstånd med dem varit involverade i miljardklasskorruption i Afghanistan.

Som om det inte räckte till att installera låtsas regeringar och skapa låtsas armé valde också den republikanska regeringen att inleda samtal på högsta nivå med den barbariska gruppen, Talibanerna, i Doha vilket i princip helt försvagade den redan mycket svaga afghanska regeringen och moralen i den afghanska armén. Amerikanerna inledde intensiva samtal, framför ögonen på hela världen men framför allt framför ögonen på den afganska armén med dess svaga stridsmoral.

Flera högt uppsatta generaler i Pentagon, inklusive general Kenneth F. McKenzie Jr. och general Lloyd J. Austin, ifrågasatte samtalen med talibanerna vilket var initierad av Trump-administrationen. General McKenzie Jr. ansåg att förhandlingarna med talibanerna i Doha och att ett avtal undertecknades med dem för att fastställa ett datum för att helt lämna Afghanistan ”var rötterna till Afghanistans fall”. I princip ”sattes ännu en spik på denna kista” av president Biden som satte ett definitivt slutdatum för USA:s tillbakadragande från Afghanistan. Den tidigare amerikanska centralkommendanten (CENTCOM) och den nuvarande försvarsministern, general Lloyd J. Austin ansåg att det så kallade Dohaavtalet mellan USA och talibanerna försvagade den afghanska administrationen och hade en negativ psykologisk inverkan på dess armé , vilket gjorde talibanerna ännu ”starkare”.

President Ashraf Ghani förstod steg för steg att han är bara en marionett och ingenting annat för det amerikanska politiska och militära maskineriet. Amerikanerna hade bestämt sig att lämna över makten till Talibanerna. De hoppades dock att det skulle ske smidigare än det utspelade sig i augusti förra året. Talibanerna spelade sin roll mycket skickligt som förhandlare i Doha. De lovade guld och gröna, t ex inkluderande och demokratiskt styre tillsammans med alla afghanska folkgrupper, att de inte skulle inta Kabul utan att först komma överens med sina förhandlingspartner, att de skulle respektera kvinnors rättigheter. Men vi vet historisk att man aldrig kan lita på en så bakomsträvande grupp med förlegade politiska och religiösa agenda.

Jag ser likheter i detta som hände i Afghanistan 2021 och det som hände i Iran 1979. Ayatolla Khomeini i sina intervjuer med utländska journalister i Paris, lovade också mycket skickligt guld och gröna till amerikanska och europeiska regeringar om att man skulle respektera människliga rättigheter och skapa en paradisliknande stat på jorden. Och hela västvärlden föll för deras charm. Det som vi sett efter den islamiska revolutionen är att man direkt började avrätta tusentals oliktänkanden, påtvinga bakomsträvande lagar på kvinnor, såsom obligatorisk hijab, och skapade ett specialförband (det islamiska revolutionsgardet) som till och med idag, efter 43 år av det islamiska övertagandet av Iran, fortfarande terroriserar världen. Om talibanerna går framåt med charmoffensiv nu och är mer återhållsamma idag är det därför att de inte har den militära och enorma ekonomiska resursen Iran hade då. De skulle annars göra ännu värre än vad den islamiska regimen av Iran gjorde för 43 år sedan.

Hela det ansvaret för att Afghanistan ligger under Talibanernas skräckvälde ligger hos amerikanska regeringar som skickar in korrupta amerikaner som väljer korrupta afghaner till nyckelpositioner och neutraliserar i princip de riktiga afghanska hjältarna som befriade Afghanistan för 21 år sedan.

The Washington Post avslöjade.” In reality, U.S. officials backed off, looked away and let the thievery become more entrenched than ever.” Man ska vara naiv att tro att de amerikanska tjänstemän blundade för miljardkurroption i Afghanistan utan att själva ta del av kakan. Det var i själva verket en grupp tjuvar bestående av amerikaner och afghaner som hade hittat en ”fristad”, ett laglöst land, en Afghanistan där de kunde berika sig utan att vara rädda för rättsliga åtgärder.

©Samuel E. Rajeus, redaktör, S.E.R.P. & Publishing

Tampa, Florida, den 12 januari 2022

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-corruption-government/

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-09-03/afghanistans-corruption-was-made-in-america

https://www.economist.com/international/2021/08/22/why-america-keeps-building-corrupt-client-states

PROSTITUTION, EN DEFINITION!

Pornfluencers- svt dokumentär

Häromveckan tittade jag på en dokumentärfilm (Pornfluencers) på SVT play som handlade om människor som kallar sig influenser vilka säljer pornografiskt material eller helt enkelt nakna/erotiska bilder/filmer på nätet i syfte att tjäna pengar. Dessa individer vill absolut inte kalla sig prostituerade även om de säljer sina pornografiska bilder/filmer för att tjäna pengar. Och de kanske har rätt.

Prostituerad är, enligt definition, en individ, man eller kvinna, som säljer sin kropp (ej sin arbetskraft eller sin kompetens) till en eller flera i syfte att tjäna pengar. Individer som håller på med andra sorters affärsverksam inom denna bransch (sexindustrin) kallas för sexarbetare som är ett samlingsbegrepp. Sexarbete innebär att man tjänar pengar genom att låta någon annan eller några andra få sexuell upphetsning mot betalning. En prestation som vanligtvis inte behöver särskild en lång utbildning för att bemästra. Prostitution är en form av sexarbete, stripdans, pornografiska modellering eller akt, och telefonsex är andra former av sexarbete. Det finns dock många andra former av sexarbete som inte är så självklara och så synliga. Individer som håller på med denna sort av prostitution vill absolut inte bli kallad för sexarbetare.

Syftet med dessa rader är inte att demonisera sexarbetarna eller att moralisera dess yrke som är ett av världen äldsta yrken. Det är däremot ett försök att kalla saker med dess rätta namn. Vi ”alla” någon gång i vårt liv har säkert sålt sex mot betalning då vi låtit, till exempel, en annan betala för vår drink på en klubb för att kyssa oss eller njuta av vår kropp för några minuter eller några timmar (one-night-stands). Och syftet i det fallet var att man helt medvetet valde att låta sig köpas genom att erbjuda sin kropp mot betalning. En annan sexarbetare kan t ex vara en student som låtit sin professor på institutionen smeka hans/hennes kropp mot att få godkänd på en kurs. En sexarbetare är också en kvinna eller en man som medvetet väljer att erbjuda sin kropp till en annan individ, även om det sker via giftermål, för att få ekonomisk trygghet, uppehållstillstånd, eller andra materiella och icke-materiella förmåner. För en människa som växer upp i fattigdom och har, i många år, gått och lagt sig med tom mage eller drömt, i hela sitt liv, om att äga ett par fina skor är valet inte så svårt. Man väljer att vara sexarbetare under några år i syfte att få ekonomisk och social trygghet. Jag dömer dem aldrig. Det är viktigt också att dessa individer inte inbillar sig att det handlar om någonting annat än prostitution. 

Som ni ser, med denna definition, vi ”alla” hamnar i denna sexarbetar-kategorin. Det angår inte andra hur man lever, om man vill sälja sin kropp för pengar, eller för att bli godkänd på en kurs, eller att man väljer att sälja sina nakna bilder och sina erotiska filmklipp på nätet för att tjäna pengar. Om en vuxen individ bestämmer sig för detta med frivilja då är det inte andras angelänghet att lägga sig i, självklart utifrån de lagar vi har i den västerländska civilisationen. I nödläge, med få alternativ att välja, är det inte konstigt att många väljer att sälja sex. Mer än 1 miljon svenskar immigrerade till USA för cirka 100 år sedan. Hundratusentals av dem blev sexarbetare och hamnade på amerikanska bordeller. Iranierna har levt under ekonomiska sanktioner i decennier med ett dåligt ledarskap som gjorde livet outhärdligt för dem. Hundratusentals iranska tjejer och killar, om inte miljontals, jobbar nu som sexarbetare i Gulfländerna.

Vi vet idag att det pågår en febril aktivitet inom porrindustrin, med mångmiljardsatsning, för att kalla detta någonting annat i syfte att hjärntvätta barn och ungdomar redan innan de fyller 18 år för att sedan använda dem som sexarbetare inom porrbranschen. Det är därför man använder begrepp som exotiskdansare, filmstjärna, eskort, modell, influencer och så vidare. Väljer man att göra det helt medvetet, eller väljer man att göra det eftersom det inte finns andra alternativ till buds, t ex, svåra förhållanden i fattiga länder, då vet man att man är en sexarbetare, en prostituerad, även om man gör det på ett par minuter eller på livstid. Bara att man kallar det vid sitt rätta namn.

© Samuel E. Rajeus, redaktör, S.E.R.P. & Publishing

FIXA MIG, DOKTOR!

Beträffande de psykiatriska störningarna och dess behandlingar

När en människa besöker en läkare hoppas man ofta att ens besvär/sjukdom ska förvinna helt och man blir botad. Man hoppas också att man blir på något sätt immun så att sjukdomen inte alls kan komma tillbaka i framtiden. Faktum är att i de flera sjukdomar eller kirurgiskt ingrepp uppnår man inte det perfekta resultatet när man sätter in en behandling. Detta är också fallet med de flesta psykiatriska sjukdomarna och de psykiatriska behandlingarna som erbjuds idag.

Den missuppfattning som utbrett existerar ute i befolkningen är att man tror att många behandlingar mot somatiska sjukdomar är exakta i motsatt till psykiatriska behandlingar som är ungefärliga. Vi vet idag att även matematiska beräkningar inte är exakta utan det finns alltid felmarginaler.

Låt oss ta några exempel.

Sonya är 40 år. Hon ligger på operationsbordet för ansiktslyft och bröstförminskning. Hon har anlitat den bästa plastikkirurgen på stan och hoppas att få det perfekta resultatet. Jag kan med säkerhet säga att de allra flera individer som gjort ett sådant ingrepp vitnar att det har skett en markant förbättring men kirurgen lyckades ej att uppfylla deras förväntningar. Sonya ser fantastiskt ut efter operationen, men hon ser inte ut som när hon var 30 år gammal. Man ser en 40-årig kvinna som ser vackrare ut. Notera att det har skett en förbättring.

Bertil, 60 år, utför en knäoperation. Det blir en definitivt lyckad operation. Han kommer på sina fötter igen. Han kan gå sina dagliga promenader utan att ha ont. Frågan är om knäna är helt återställda såsom den var innan skadan. Svaret är definitivt nej. Det finns uppenbarligen operations ärr på knäna och Bertil måste hantera sina knän varsamt. Notera även här att det har skett en förbättring.

Det är också fallet med de flesta farmakologiska behandlingarna t ex mot diabetes, mot högt blodtryck eller mot magsår, med mera. Behandlingarna är inte exakta och behandlingsresultaten är ungefärliga. Det är viktigt att nämna att behandlingsutgången blir mer osäker när den mänskliga fakturen kommer in. Människan är absolut en oberäknelig variabel i behandlingen. Även här sker en förbättring i de allra flesta fall när man sätter in en farmakologiskbehandling.  

Även industrin är inte undantag i det fallet. De raketer man skjuter upp i rymden, de bomber man faller från ett bombflygplan, de missiler man skjuter till olika militära mål, de passagerarflygplan man flyger med alla har utan undantag felmarginaler.

Många patienter med olika psykiatriska besvär hoppas att de blir helt friska. De hoppas att kunna fungera som ”alla andra” efter behandlingen. Även anhöriga hoppas att vi ska kunna hjälpa en individ med t ex affektiva störningar såsom depression, bipolär sjukdom, ångestproblematik, OCD, tvångs tankar/beteende eller sjukdomar såsom ADHD eller autism, samt personlighetsstörningar att kunna operera felfritt i samhället efter behandlingen. Faktum är att det inte kommer att hända i de flesta fall. Många blir mycket besvikna efter ett sådant besked. Det som vi gör i behandlingen är att först medvetandegöra patienten och anhöriga om patientens begränsningar, biologiska/neurologiska tillkortakommanden och sedan vägleda både patienten och anhöriga om hur de kan navigera i sin interaktion med sig själva och med de andra ute i samhället. Detta för att patienten ska leva ett någorlunda normalt liv. Det är viktigt att man inte utsätter sig för helt onödiga påfrestningar baserad på feluppfattning eller orealistiska förväntningar om sig själv eller baserad på förväntningar av andra såsom föräldrar.

Faktum är att vi föddes med olika biologiska/neurologiska resurser och vi hamnar i olika miljöer med olika ekonomiska- och sociala förutsättningar. Låt mig poängtera här att det som grupper med rasistiska uppfattningar vill göra gällande är helt olikt med det som jag nämner här. Det finns inget belägg för att vita är generellt bättre än svarta eller kvinnor är generellt mindre begåvade än män. Det är helt rasistisk uppfattning som har i syfte att ta till sig mer resurser för att förslava andra. Det finns däremot individuella skillnader. Vissa födds med bättre neurologiska förutsättningar jämfört med vissa andra. Det blir då lättare för den förstnämnde (den med en bättre neurologisk uppsättning) att lyckas bättre i sitt liv.

Låt mig även här ta ett exempel.

Ponera att vi har två splitternya Volvo XC40. Båda har en bra motor, fyra fina och nya däck, en felfri kaross, fin inredning med läderstolar, navigation, stolvärmare, el hissar och körassistent med olika kameror och sensorer. Den enda skillnaden är att AC saknas i den ena bilen. Du kör en sådan bil utan AC i en varm sommardag. Fönstren är upphissade. Du börjar svettas mycket. Du blir agiterad. Din syn försämras efter en stund. Dina ögon är påverkade av hettan i bilen. Din uppmärksamhet sjunker. Även bilen börjar reagera onormalt. Du trycker på alla knappar på instrumentberedan för att få igång AC:n. Det händer ingenting. Om du fortsätter att trycka på knapparna och insisterar att få igång AC:n kommer både du (din hjärna) och bilen (din kropp) få skada eftersom det inte finns AC i själva systemet. Detsamma gäller om du eller dina föräldrar trycker hårt för att du ska uppnå någonting och att ”AC:n” inte finns i systemet då själva systemet/individen kommer att få stor skada. Det är viktigt att man vet vad systemet klarar av. Ett privatflygplan kan flyga 5 individer och du lastar planet med 7 personer. Det finns då en stor risk att planet kraschar och alla dör.

Det som vi gör i terapin är att först uppmärksamma patienten och även anhöriga om att det saknas AC i systemet. Det innebär inte att systemet är värdelöst och man måste skicka bilen till skroten. Vi har fortfarande en mycket fin Volvo XC40 som det går att använda i många år. Terapeuten sedan hjälper individen med olika interventioner och terapeutiska verktyg om hur man kan göra för att inte utsätta systemet för felanvändning så att man kan använda systemet under en oöverskådlig tid. När vi talar om en neurologisk åkomma talar vi om att hjärnan inte opererar som den ska i vissa sammanhäng. Individen behöver bara lära sig hur man ska kunna använda sin hjärna så att hen inte utsätter systemet för onödig stress. Jag önskade att vi visste idag var någonstans i hjärnan skulle vi manipulera med psykosocialbehandlingar, med mediciner, eller kirurgiskt ingrepp för att kunna fixa en ”AC” där, men vi idag har inte den kunskapen. Så allt vi gör är att hjälpa individen att hitta ett sätt att utan större påfrestning kunna leva ett gott liv med sitt tillkortakommande. Även här sker en förbättring, i de flesta fall, i måendet efter behandlingen. Det finns dock en risk att individen återfaller i sjukdomen speciellt om man missköter sin hälsa.

Under mina år som kliniker har jag haft många unga patienter, inte minst, inom tvångsvården, med stora krav på sig själva eller kände stora krav från sina föräldrar för att skaffa sig en fin akademisk examen. Många av dessa ungdomar kom till och med in på läkarlinje, psykologprogrammet, juristlinje för att sedan drabbas av allvarliga psykiatriska sjukdomar såsom psykos, paranoia, djupdepression. Många av de hamnade senare inom den psykiatriska tvångsvården. Jag känner personligen ett antal sådana patienter som senare begick självmord eftersom de inte kunde acceptera sina sjukdomar eller de kände att deras föräldrar inte kunde acceptera att de inte kunde skaffa sig en fin utbildning.

De flesta behandlingarna leder inte till en total tillbaka gång till det friska och felfria. De hjälper däremot att man kan leva ett drägligare liv utan att utsatta sig själv eller blir utsatt av sina anhöriga för onödiga press som kan leda till ödesdigra konsekvenser. 

© Samuel E. Rajeus

PhD kandidat i Allmänpsykologi/ Leg. psykoterapeut (KBT)

ADHD-Superkraft eller Handikapp

Det är viktigt att notera att vi alla har olika grader av olika psykiska/psykiatriska symptom men det innebär inte att vi alla har en massa diagnoser. Har man t ex en hög grad av ADHD-drag men ändå lyckas att föra fram ett bra liv med utbildning, karriär/jobb och familj utan alltför mycket besvär då ska man inte få en diagnos. Det rekommenderas att vården gärna undviker att sätta en diagnos. Det ska undvikas att sätta en individen just i det facket helt onödigt. Det är inte vattentätt mellan de olika diagnoserna. Diagnoser säger inte allt om en individ. En människa är mycket mer än sina diagnoser. Har man däremot livslånga problem som manifesterar sig i olika delar av ens liv såsom jobbet, kontakt/relation med nära och kära, sociala- eller hälsoproblem såsom beroendeproblematik i olika former då sättandet av en diagnos rekommenderas. Individer som lider av ADHD-problematik har ofta problem i tre områden, nämligen koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet.

Jag hör ofta att anhöriga till individer som lider av ADHD talar om att individen kan vara ”oerhört fokuserad” när han/hon vill och brinner verkligen för sin sak. Man ser det som en bra egenskap. Man ser det som en ”superkraft”. Det handlar egentligen om ett handikapp i dessa fall. Varför? Det finns nämligen skillnader mellan ”fokus”, hyperfokus” och ”flow”.

Fokus innebär att en individ kan fokusera och ignorera eller bortse från de kringliggande störningarna i en stor utsträckning för att kunna fortsätta med det som man håller på med. En student t ex med bra fokus kan sitta i flera timmar och plugga. Man kan också ta korta pauser och gå tillbaka till sitt pluggande och fortsätta vara fokuserad. Man kan avbryta för att äta lunch eller besvara ett telefonsamtal. Man kan utan större problem gå tillbaka till sitt arbete igen.

Hyperfokus däremot innebär att man är helt uppslukad av sin aktivitet och nästan helt oförmögen att avbryta utan att bli arg eller ha svårigheter att ta tråden igen. En individ med ADHD-problematik och hyperfokus kan t ex ”fokusera” på ett dataspel i timmar utan att bry sig om att gå och äta, eller svara i telefon eller struntar helt i sin sömnrutin. Hen kan sitta hela natten och spela och njuta. Man då har svårigheter att vakna i tid på morgonen och ta sig till skolan. Skolarbetet blir lidandet. Om förälder i detta fall avbryter individen kan han/hon bli jättearg och t o m svära och slå sönder saker och ting. Individen har stora svårigheter att återgå till t ex spelandet om man blir avbruten. Det är därför detta är inget konstruktivt och hälsosamt fokus och det är därför man kallar det ”hyperfokus” vilket är ett handikapp.

Flow innebär att man hamnar i ett tillstånd av en ovanlig produktivitet. Det liknar fokus men skillnaden är att individen kan sitta t ex i fyra timmar och producera så mycket som man normalt skulle producera i en halv vecka. Man kan också i detta fall avbryta för att uträtta korta behov. Man kan dock gå tillbaka till arbetet och fortsätta i samma takt (flow) som innan. Det är inte helt och hållet klarlagt varför man ibland hamnar i detta tillstånd som kallas flow men det är klart ett positivt och önskvärt tillstånd.

Individer med koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet kan ha olika grader av ADHD-problematik. Det är ändå möjligt att sätta en diagnos. Jag drar ett exempel här:

Hurace är 45 år. Han är civilingenjör med en doktorsexamen från Chalmers. Han har ej missbrukat alkohol eller droger i hela sitt liv och han har aldrig hamnat i onåd med rättsväsendet. Han har inga fysiska sjukdomar. han känner sig förövrigt frisk och kry. Han är däremot misslyckad med tre äktenskap, har tre barn med tre olika kvinnor, älskar att hoppa fallskärm, springer nästan 15 mil varje vecka. Han älskar också att spendera pengar/tid både på kvinnor och på olika spel. Han har inte heller lyckats att göra en karriär då han hade svårt att komma överens med både sina underordnade och sina överordnade. Hurace var också i perioder sjukskriven i långa perioder. Han har tyvärr ingen bra relation med sina föräldrar och syskon. Hans barn är inte så förtjusta heller att spendera tid med honom.

Vi ser i Hurace fall att det har gått så bra för honom i vissa avseenden men inte alls så bra i andra avseenden. Det finns också livslångt lidande när det gäller impulsivitet och hyperaktivitet gällande relationer, ekonomi och karriär.

Kommer Hurace till en basutredning på en psykiatrisk mottagning kommer han med största sannolikhet gå vidare för en neuropsykiatrisk utredning gällande bland annat ADHD.

© Samuel E. Rajeus

ALKOHOL-DEN VÄRSTA DROGEN?

Alkoholkonsumtion orsakar 3 miljoner dödsfall världen över årligen. Alkoholindustrin omsätter 1300 miljarder dollar årligen. Det finns därför starka krafter i världen vilka vill promota alkohol som njutningsmedel och inte som en drog. Dricker man, som man, mer än 14 standardglas alkohol i veckan och som kvinna, mer än 9 standardglas alkohol i veckan då klassas man som alkoholist i Sverige. Dricker man, som man, mer än 4 standardglas och som kvinna mer än 3 standardglas på en och samma gång då dödar man sina hjärnneuroner vilket innebär att man skadar sig själv genom sitt drickandande. 14 standardglas i veckan motsvarar cirka 3 flaskor vin eller 53 cl starksprit. 9 standardglas i veckan innebär motsvarande cirka 2 flaskor vin eller 34 cl. starksprit. Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol som motsvarar:

 • 1 glas bordsvin (12-15 cl)
 • 1 flaska starköl (33 cl, 5%)
 • 1 litet glas dessertvin (8 cl)
 • 1 grogg (knappt 4 cl sprit)

Det kom en studie om befolkningsalkoholvanor för ett antal år sedan i vilket Sverige, Karolinska institutet, också medverkade. Man gjorde en longitudstudie på hundratusentals individer i Europa och Amerika för att kartlägga deras alkoholkonsumtion och de skador alkoholen orsakar. Resultatet visade tydligt och klart att inget drickande, alltså nollalkoholintag är bäst för individen.

Det finns en risk att mellan 10 och 15 procent av de som börjar dricka i tonåren utvecklar alkoholberoende. Mer än 8 miljoner svenskar över 15 år dricker alkohol vilket innebär cirka 80 procent av befolkningen. Mer än 1 miljon beräknas ha någon form av överkonsumtion som klassas som riskbruk. Av dem lider cirka 350 000 av alkoholberoendeproblematik i olika grader, enligt Systembolaget.

Forskarna i Storbritannien har klarlagt 16 skador, både på konsumentnivå och samhällelignivå, som alkoholkonsumtionen orsakar. WHO har nämnt mer än 200 sjukdomar som kan orsakas eller förvärras av alkoholkonsumtion. De vanligaste sjukdomarna är olika cancerformer, såsom tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer. Börjar individen dricka alkohol vid 13/14 årsåldern är risken mycket högre att drabbas av cancer 20-30 år senare. Dricker man i 20-30 år är det nästan omöjligt att hjärnan kan återgå till den struktur som man hade innan alkoholberoendet. Det blir permanenta skador livet ut.

Forskarna anser att det behövs ett helhetsgrepp på samhällelignivå för att få bukt med detta samhällsproblem. Det är ett mänskligt behov att få njutning såsom upphetsning, avslappning och fantasi vilka nämns som tre huvudsakliga njutningsvägar. Många söker att tillfredsställa dessa njutningsvägar via t ex alkohol. Det är fullt mjöligt att uppnå dessa njutningar genom t ex konstruktiva aktiviteter. Långsiktigt är det viktigt att man börjar med barnen och i hemmet. Ju senare man introducerar barnen för alkohol desto bättre är det.  Tre skyddsfaktorer i familjen nämndes som viktiga. De är följande:

 • känslomässigt stöd till barnen – att barnen kan lita på att föräldrarna finns där för dem.
 • Positiv övervakning – att föräldrarna vet var ungdomarna är på lördagskvällar.
 • Kvalitetstid – Ju mer föräldrarna kan spendera kvalitetstid med sina barn desto minskar de risken att barnen senare utvecklar beroendeproblematik.

samhällelignivå är det avgörande att t ex staten förbjuder alkoholreklam och håller monopol på alkoholförsäljning. Att man redan på förskole- eller lågstadienivå ser till att barnen är mycket aktiva med olika fysiska aktiviteter. Samt att familjer får stöd med de tre ovan nämnda skyddsfaktorerna.

© Samuel E. Rajeus

Dr. kand. i psykologi/Leg. psykoterapeut (KBT)

PAVLOVS HUNDAR (5)

Pavlovs hundar II

PAVLOV´S DOG EXPERIMENT 

S / Stanna upp

O / Observera

A / Agera, reagera:

Ibland ett bra sätt att reagera på idioti är att inte reagera alls.

Experimentell psykologi – omvänd

L / Låt den gå, släpp

 

DEN FRAMGÅNGSRIKA ”PSYKOPATEN” MED EN FORSKARPOSITION

Psykopathjärna

Det händer i forskningssammanhang att forskare (läkare, psykologer, psykoterapeuter) intar rollen av en ”bad guy” i t ex en dold observation för att studera reaktionen – såsom stressreaktion eller impulskontroll- hos deltagarna. Detta har förekommit många gånger i vetenskapens historia. Den etiska aspekten av en sådan forskning har varit föremål för diskussion och debatt också många gånger. Exempel på sådana forskningsprojekt är Milgrams lydnadsexperiment i USA i 40-talet, och Nazi- Tysklands forskningsprojekt i koncentrationsläger under andra världskriget, samt svensk rasbiologisk forskning på minoritetsfolket i Sverige under 50- och 60-talet då forskarna många gånger lurade deltagarna och inte berättade för dem vad forskningen egentligen gick ut på.

I en studie från University of Oxford, publicerad i tidskriften PNAS, 2014, bad forskarna deltagarna att ge sig själva och andra elstötar mot betalning. Ju högre elstöt man tilldelade sig själv och de andra, desto mer betalning fick man. Många deltagare valde att ge både till sig själva och till de andra kraftigare elstötar för att få mer betald. Forskarna kunde via andra tester konstatera att de deltagare med tecken på psykopatiskt drag var villiga att tilldela sig själva och även andra kraftiga elstötar.

Karolina Sörman som är neurobiolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet betonar på skillnaden mellan individer med psykopatiska drag och individer som klassas som psykopater. De senare är de som uppfyller de medicinska kriterierna för psykopati. Många individer med psykopatiska drag som besitter olika ledningspositioner kan vara manipulativa, orädda, eller/och självupphöjande utan att för den sakens skull vara psykopater, enligt Karolina Sörman. Dessa individer har ett högre psykopatiskt drag som ofta söker sin egen vinning genom att låta andra lida. De kan alltid rättfärdiga sitt agerande genom att förklara att syftet är gott. En forskare i ett sådant sammanhang (som Milgram och Nazi- forskarna gjorde)  kan alltid rättfärdiga sitt deltagande i projektet genom att hänvisa till det goda syftet med forskningen.

Jag kan dra slutsatsen, baserad på dessa studier, att även den forskare/ de forskare som i dold observation intar rollen av en ”bad guy” måste besitta ett högre psykopatiskt drag vilket gör att han/hon väljer att ingå i en sådan konstellation, nämligen att trakassera och förolämpa deltagarna – som inte vet vad det är som egentligen pågår- för att få svar på en forskningsfråga.

© Samuel E. Rajeus,

Doktorand i psykologi/psykoterapistudent på KI (Centrum för psykiatriforskning/Kompetenscentrum för psykoterapi)

 

Källor:

 

Vi skadar heller oss själva än andra:

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-vi-skadar-hellre-oss-sjalva-an-andra

Mytomspunna experiment visar hur lätt vi kan luras till onda handlingar:

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/studie-i-ondska

Psykopater är inga monster: Medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, Nr: 3, 2015.

Crocketta, M. J., Kurth-Nelsona, Z., Siegela, j. Z, Dayand, P., & Dolana, R. J. (2014). Harm to others outweights harm to self in moral decision making. PNAS. 112(48), 17320-17325 http://www.pnas.org/content/111/48/17320.full.pdf

PÅ ETT AA-MÖTE

Plats:             Stockholm

Datum:          Den 12 oktober 2013

Jag hade läst om AA och diskuterat om organisationen i olika akademiska miljöer men jag hade aldrig personligen deltagit i ett sådant möte. När jag diskuterade med en av mina patienter som hade alkoholproblem om att delta i ett AA-möte så sa han till mig att hur jag visste att det var bra om jag aldrig besökt ett. Jag bestämde därför att delta i ett sådant möte.

Lokalen är ett rum (5×9 kvm) i baksidan av ett sjukhus. Rummet har flera små fönster i den långa sidan. Det är målat med vit färg och det finns ett stort pappersritning av ett landskap på väggen i vänster sidan av rummet när man kliver in. Det står en gammal grön och gråaktig skinnsoffa för tre och en grön och gråaktig fåtölj i ena sidan av rummet. I mitten finns det ett stort träfärgat bord omgiven av 12 stolar av samma färg. Det finns två termosar av kaffe, en liten påse av bitsocker och några plastmuggar vid den ena sidan av bordet. Bordet är dekorerat med fyra små brinnande stearinljus. Det finns några pappersark, två böcker med röda och gråa omslag och en bok med vit omslag i mitten av bordet. Titeln på den ena boken är: ”De 12 stegen och de 12 traditionerna”. Det ligger en liten och sliten gul mössa med lite pengar i på den ena sidan av bordet. Bredvid mössan ligger en öppen anteckningsbok för registrering av de pengar man samlar från besökarna. Det finns också några gröna växter i vita vaser i olika storlekar runt om i rummet. Jag kan också läsa några inramade texter om AA-stadgan på väggen. En bön med röd färg inramade i ett stort glas hängs på väggen framför dörren helt synlig när man kliver in. Rummet är ljust med flera tända glödlampor hängande från taket.

Det finns tre män mellan 40 och 50 år gamla som sitter runt bordet och pratar. Jag presenterar mig och frågar om jag kunde ansluta mig till mötet. Mötet är ett öppet AA möte och de säger att jag kan delta. En av dem frågar mig om det är första gången jag går på ett AA-möte och jag svarar ja. Jag förklara syftet med min vistelse vid mötet och en av dem (instruktören för mötet) informerar mig om att det är okej, att jag kan berätta deras historier, men det är inte tillåtet att nämna deras namn. Gruppledaren Andrew sitter vid den långa sidan av bordet. Han är smal och lång med rakat huvud. Han har på sig en gammal mörkblå vårjacka med luva och ett par slitna ljusblåa jeans. Han öppnar mötet med att säga: Hej, jag heter Andrew och jag är alkoholist. Deltagarna i mötet svarar honom genom att säga: Hej, Andrew. Andrew förklarar att alla har tjugo minuter på sig att prata fritt och ingen har rätt att avbryta dem eller ställa en fråga. Han ger sedan ett pappersark med en text till en deltagare och frågar honom om han kan läsa den för alla. Texten handlar om AA-stadgan. Han räcker sedan ytterligare ett papper till en annan deltagare och frågar honom, om han kan läsa den för oss.

Någon öppnar dörren och kommer in. Han säger hej och går och sätter sig på kortsidan av bordet nära soffan.

Deltagaren läser texten som handlar om de 12 stegen i AA-programmet. Andrew reser sig sedan och släcker lamporna. Rummet känns behagligt med fyra brinnande stearinljus. Andrew ber sedan en deltagare att berätta för de andra någonting om sig själv.

William

William, en smal och måttligt lång man, är klädd i en fin blå jeans, en vit och ny skjorta under en ny röd tröja. Han bär på ett par glasögon med tunna svarta ram och en vacker silver- guld klocka. Hans hår är ljusbrunt och kortklippt. Han börjar prata i den svaga ljusglimten av brinnande stearinljuset. Hans röst är ljus och han andas normalt.

William säger: Mitt namn är William och jag är alkoholist. Jag gillar att dela med mig om en tid för 7 år sedan. Min fru av 25 år var sjuk och döende i cancer. Hon hade ont och fick palliativ vård. Vi försökte vara med våra barn så mycket som det var möjligt. När hon var frisk brukade vi dricka tillsammans. Jag minns då att hon i ett par tillfällen tyckte att jag inte kunde sluta dricka när jag väl hade börjat. När hon dog, lämnade hon en dagbok efter sig. Jag öppnade den och började läsa. Hon skrev många mycket fina saker om våra liv tillsammans. Men något i hennes dagbok slog mig starkt. Hon skrev flera gånger i sin dagbok i olika tillfällen: ”William har druckit sig full igen och gått la sig. Jag sitter här ensam med min dödsångest ”.

När William berättade det för oss fortsatte han ha sitt huvud hängande nedåt medan hans händer var utsträckta liggande på bordet. Alla var tysta och lyssnade. Det tog en lång stund tills William kunde fortsätta berätta.

Han säger: Jag älskade min fru mycket och vi har vackra barn tillsammans. Jag började studera juridik och senare utbildade jag mig inom bilbranschen. Jag var egenföretagare och jag trodde att jag var en bra make och en god far, trots mitt drickande, men jag var inte det. Den dagen jag läste hennes dagbok krossades mitt hjärta och jag visste att jag inte var helt och hållet där för min fru när hon behövde mig som mest. Jag är nykter sedan dess.

Pirjo

Pirjo är en 49 år gammal invandrare från Finland. Han är skallig och har klippt håret kort. Ansiktet är välrakat. I hans lillfinger på hans högra hand sitter en liten guldring. Han är klädd i en stor illasittande vit t-shirt med en randig svart mönster på framsidan, och ett par blåa och slitna jeans. På stolen han sitter på hänger en pilotjacka som är svart med röda armar. Det finns en hel del olika klistermärken på den.

Pirjo säger: Hej, jag heter Pirjo och jag är alkoholist. Jag var först i kontakt med AA för nästan 20 år sedan och jag har positiva minnen av det. För två månader sedan började jag dricka igen och jag beslutade att delta i AA-mötena på nytt i hopp att sluta dricka. Jag har inte druckit nu i några veckor, men jag måste erkänna att suget är bara enormt. Jag gillar att dricka. Mitt problem är att jag inte kan dricka som ”normala människor”, d v s dricka några glas och det är det. När jag dricker blir jag kreativ. Jag börjar skriva … (han försöker att hitta de rätta orden, han tänker en liten stund). jag börjar skriva vackra och känsliga ord. Mina döttrar brukar säga, när de läser mina ord: ”Pappa måste ha druckit annars skulle han aldrig visa sådana känslor eller några känslor alls.” Jag kan bli full, gå ut, besöka olika barer, stanna ute en hel helg och inte tänka på min fru och mina döttrar. Jag kan börja slåss. Jag kan bli en bråkmakare. Jag skäms för att inte ta mitt ansvar för min familj. Jag är tacksam för att ha en bra fru som är fortfarande med mig. Och jag har en mycket god vän som också är min chef. Och det är därför jag har fortfarande ett jobb att gå till. Jag måste säga att det är väldigt svårt för mig att inte dricka, men jag vet att jag inte kan dricka som andra människor. Det är därför jag måste välja, antingen för att vara alkoholist eller nykterist.

Jonas

Jonas är en medelålders man, vältränad och välklädd. Han har på sig ett par glasögon med svart ram. Han har mörkt blont hår som är välklippt. Han är klädd i en mörkblå jeans och en ny svart skjorta. Han är kanske 170 cm långt.

Jonas säger: Hej, jag heter Jonas och jag är alkoholist. Jag vill prata om hur viktiga dessa möten är för mig. Jag började delta i AA-möten för flera år sedan. De individer jag träffar på AA-mötena ger mig en känsla av att jag inte är ensam i mitt lidande och det ger mig den styrka jag behöver för att fortsätta att vara nykter. Det är faktiskt inte svårt för mig att inte dricka när jag först slutat att göra det. Begäret är inte där alls, men det finns en ständigt önskan hos mig att kunna dricka som ”normala människor”. Jag minns att min fru och jag hade varit nykter i flera år och vi trodde att det inte fanns någon risk för oss att återfalla så vi bjöd in några vänner för en trevlig middag hemma hos oss. Vi hade en bra middag och vi serverade vin med maten. Min fru och jag fortsatte dricka som … och vi båda föll i sömn medan alla våra vänner var fortfarande kvar i mitt hus. Dagen efter ringde de mig och berättade att festen blev väldigt kortvarig eftersom värden hade fallit i sömn och gästerna bestämde sig att ge sig av. Skammen var enorm hos mig och jag kände att jag var åter på ruta ett.

Andrew

Andrew säger: Hej, jag heter Andrew och jag är alkoholist. Jag var på en middag med mina medarbetare häromkvällen. Det var en middag med alkohol. Mina kolleger hade planer på att gå till olika klubbar och tillbringar hela natten i stan. Jag tyckte att det var bara lite pinsamt att gå dit och inte ta en drink. Men det visade att det fanns många kolleger som inte drack och det var typ helt okej att säga att jag inte dricker. Jag hade några bra timmar med mina kollegor, med en god middag och gott sällskap. Jag bestämde mig att gå hem efter middagen och inte gå med dem till olika klubbar. Förut kunde jag inte tänka mig att vara bland en massa människor i en fest utan att dricka. Jag brukade hänga med dem, dricka mycket, komma hem på morgonen, sova förmodligen till denna tid (klockan var 20:00) med en baksmälla. Men jag är stolt över att jag kunde gå ut med mina vänner, ha roligt, utan att dricka, och jag sitter här med er idag.

Avslutning

Deltagarna tackar Andrew. De står upp och tar varandra i händer och de ber högt tillsammans.

 • Namn, tid, plats och vissa detaljer är fingerade.

© Samuel E. Rajeus

SOVER DU BRA?

Sömnsjukdomar såsom insomningssvårigheter, tidigt uppvaknande, störning i djupsömn och blandad sömnstörning är bland andra några av de sömnsjukdomar som orsakar allvarliga hälsoproblem och det i sin tur leder till sjukskrivningar med ekonomiska följder.

Det finns gott om evidens om att de som sover för lite har svårare att lära sig saker. I två studier från University of California och Berkeley´s GoldenBear Sleep and Mood Research Clinic kunde forskarna kartlägga 2700 amerikanska studenters sömnvanor. Resultatet visar att de som sover mindre, går och lägger sig sent på nätterna (nattugglor) får sämre betyg i skolan. De uppvisar också mer känslomässiga problem jämfört med de studenter som går och lägger sig tidigt.

Hormonet melatonin är det hormon som reglerar sömncykeln. Det har visat sig att användandet av tekniska apparater före läggdags såsom starkt ljus från laptops, smarta telefoner, läsplattor och andra elektroniska apparater hämmar melatoninproduktionen vilket gör att man sover ytligt och har svårt att hamna i djupsömn som är en viktig del av sömncykeln för att man ska känna sig utvilad när man vaknar.

I en studie i Finland genomförde forskarna en screening på drygt 3700 personer som följdes i sju år. Syftet med studien var att hitta den optimala sömnlängden för hälsan. Slutsatsen är att personer som sover mellan sju och åtta timmar per natt löper mindre risk att sjukskriva sig. Den tydliga rekommendationen var att kvinnor bör sova 7 timmar och 38 minuter och män 7 timmar och 46 minuter per natt om man inte vill bli sjuk. Sover man mindre än sex timmar, eller mer än nio timmar per natt då ökar risken för att bli sjukskriven. Man kan alltså minska kostnaderna för sjukskrivningarna avsevärt genom att komma till rätta med sömnstörningarna.

För att kunna ha en bättre sömn anser sömnforskaren Maria Söderström att det finns tre faktorer som är avgörande när det gäller hur man sover natt för natt. De tre faktorerna (sömnformeln) är följande:

 1. Vakenhetens längd
 2. Dygnsrytmen
 3. Stress/aktiveringsnivå

Det är alltså viktigt att man har koll på hur länge man har varit vaken sedan föregående sömn. Det är bland annat avgörande för sömnkvalitén att man t ex inte lägger sig och sover på dagen eller tar en topplur efter jobbet sent på eftermiddagen. Power nap fungerar bra för många, men det är skillnad mellan att ta en power nap än att ligga och sova t ex en halvtimme. Den vanliga regeln är att man delar dygnet på tre delar (8+8+8=24). För att kunna få en chans att sova 8 timmar är det viktigt att man är vaken 16 timmar. Men det räcker inte att man är bara vaken 16 timmar utan det är viktigt att man tänker på dygnsrytmen och den stress och aktivitets nivå man utsätter sig under sin vakenhet.

En dygnsrytm handlar det om att sova när det är mörkt, det vill säga natten, och att vara vaken och aktiv när det är ljust, dvs när det är dag. Detta innebär att om man håller sig vaken t ex tom kl. 02/03 på natten och går och lägger sig och försöker att sova 8 timmar är det ofta så att man stör sin egen dygnsrytm vilket innebär en sämre sömn och svårare att nå djupsömnen. Störd dygnsrytm är en diagnos som bland annat handlar om en obalans mellan den dygnsrytm som personen följer och den dygnsrytm som omgivningen följer (APA, p. 188, 2013). Man menar att dygnsrytmen faller före midnatt t o m klockan 03-04 på natten. Därefter stiger dygnsrytmen och ligger som högst på eftermiddagen. Det är avgörande att man går och lägger sig före midnatt då får man hjälp av dygnsrytmen för att sova gott (Söderström, S. 74, 2007).

Har man en aktivitetsnivå, en stress nivå som är för hög eller för låg påverkar den nattsömnen. Varje individ avgör själv om hans/hennes stress/aktiveringsnivå är lagom eller ej. Man avgör via erfarenhet om ens stressnivå under vakenheten påverkar ens nattsömn negativt. Har man för mycket att göra på jobbet, är man orolig för olika saker, jobb, familj, ekonomi under sin vakenhet då påverkas sömnen på olika sätt. Har man inte så mycket att göra då påverkas också nattsömnen på ett negativt sätt. Det är därför viktigt att man hittar en lagom nivå för att aktivera sig på dagarna och att man tycker att man hanterar stressnivå på ett bra sätt.

Kan man hitta en balans i de tre faktorerna, då har man en bättre chans att ha en bra nattsömn vilket i sin tur gör att man kan vara mer produktiv under sin vakenhet, känna sig utvilad och ha tillräcklig med energi för att utföra sitt uppdrag. Störningarna i de tre faktorerna ökar risken för sjukskrivning.

© Samuel E. Rajeus

Referenser

American Psychiatric Association, (2013). Desk reference to the diagnostic criteria from

DSM-5. Washington: APA.

Söderström, M. (2007). Sömn: sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Viva.

Tidskrifter:

Modern psykologi_januari_2014

Akademiker_augusti_2014