FRI VILJA, BARA EN ILLUSION, EN FARLIG SÅDAN!

Beträffande den ryska aggressionen i Ukraina // Foto: Finns det fri vilja? Utvecklingscoachen

En grundläggande sanning, bland de få grundläggande sanningarna, ska vara att varje individ har rätt att bestämma över sitt öde och varje land har rätt till sin suveränitet, alltså rätten till fri vilja. I praktiken är denna fri vilja bara en illusion, en farlig sådan. Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas anser att en sekulariserad statsmakt ska frikoppla det rättvisa från det goda för att på det viset skydda alla sina medborgare ”oberoende av idéer om kosmos och samhällets uppbyggnad”.

Det rättvisa i Ukrainas fall är att kunna bestämma om de vill vara en suverän nation med rätten att vara med Nato. Och att staten gör allt för att värna och behålla sin suveränitet, även om detta skulle behöva blodspillan av tiotusentals/ hundratusentals oskyldiga liv eller en ekonomisk förlust på flera hundra miljarder dollar. Det goda däremot i Ukrainas fall kunde ha varit att den sekulära staten gjorde allt för att skydda varje samhällsmedlem oavsett ”idéer om kosmos och samhällets uppbyggnad”.

Låt ta några exempel. Det rättvisa ska vara att Hongkong ska ha rätt över sin suveränitet vilket innebär att hongkongborna själva väljer genom en demokratisk folkomröstning om de vill vara med Kina eller ej, samma gäller Taiwan, Kurdistan, Somaliland och även befolkningen i Donbas. Det goda i alla dessa fall ska vara att makthavarna gör allt för att deras medlemmar inte kommer till skada.

Faktum är att den fria viljan är bara en skadlig illusion även om den är absolut en rättvis idé. Vi är tyvärr i allra högsta grad påverkade av idéer om kosmos och samhällens uppbyggnad. Ryssland anser att det ukrainska folket är historisk en förlängning av det ryska folket utan att i princip lägga någon vikt på deras vilja att vara en självständig nation. Det samma gäller hongkongborna och taiwaneser som blir överkörda av idéer om kosmos och samhällens uppbyggnad via den kinesiska staten som ser dem som en förlängning av det kinesiska folket, utan att ett dugg bry sig om det rättvisa, det vill säga vad de själva nationerna önskar. Om vi håller fast vid den fria viljan och det rättvisa kommer vi då vitna omfattande krig med enorma mänskliga och ekonomiska lidande som kommer att påverka hela vårt ekosystem som planet. Men om vi agerar utifrån det goda då gör vi allt för att oskyldiga inte ska komma till skada.

Det finns ett gammalt kurdiskt talesätt som säger: ”din granne står dig närmare än din kusin”. Den ukrainska regeringen struntade totalt att de har en granne som besitter en av världens största militära makter vilket också styrs av en totalitär och diktatorisk grupp som inte ens drar sig för att mörda sitt eget folk, sina egna medborgare som motsätter sig regimen. Den ukrainska regeringen litade naivt på USA i andra sidan Atlanten och struntade i sin starke och galne granne för att få rättvisa. Resultatet av denna politik ser vi i förlusten av tiotusentals oskylda liv och en förödande ekonomisk katastrof, såsom en oundviklig påverkan på hela planeten. Den ukrainska regeringen kunde välja en annan politik utifrån det goda. Man visste att tiden inte var mogen för ett Natomedlemskap. Man kunde då skapa en mycket nära och fin relation med ”broderfolket” Ryssland och avvakta tills tiden blir mogen för ett Natomedlemskap. Det skulle kanske ta tiotals år innan tiden var mogen men det skulle ha varit värd väntan, i stället för detta blodbad.

Vi ser historiskt att detta att agera utifrån det goda och inte ha illusionen om fri vilja och det rättvisa har fungerat tidigare. Förbundsrepubliken Tyskland blev en enad nation när tiden var mogen år 1990, mer än 40 år efter att man delade Tyskland i Västtyskland (BRD) och Östtyskland (DDR). Sammanslagningen skedde efter tiotals år av politiska samtal mellan stormakterna, USA och Ryska federationen. De båda länderna kunde så småningom uppnå en konsensus kring återföreningen. Förbundsrepubliken Tyskland bildades utan att en droppe blod spilldes. Hade man forcerat denna återförening när tiden inte var mogen hade vi riskerat ett blodbad med hundratusentals, kanske miljontals döda och förstörelse utan dess like och kanske ett nytt världskrig. Fri vilja finns inte. Man måste kunna anpassa sig, både som individ och som nation, i en fientlig miljö, omringad av vilda djur (människan) för att kunna överleva. Jag tänker på Amerikas senaste utspel. Man försökte utnyttja Finland och Sverige för att dra de i konflikten med Ryssland genom att erbjuda länderna att snabbt ansöka om Natomedlemskap. Sveriges statsminister Magdalena Andersson struntade i idén om fri vilja och det rättvisa och baserade sitt beslut på det goda, d v s att skydda det svenska folket genom att tacka nej till erbjudandet om ett Natomedlemskap.

Exempel på annan nation som struntade i idén om fri vilja och det rättvisa är Nicaragua under den Sandinistiska Nationella Befrielsefrontens (FSLN) styre med José Daniel Ortega Saavedra i spetsen. Daniel Ortega var president i Nicaragua mellan 1985 och 1990. De kontrarevolutionära krafterna (Contras) med USA:s fulla stöd skapade många problem för landet genom terrorattacker och explosioner med mera. USA hotade att anfalla Nicaragua från grannlandet genom att stödja en militär övertagande av Nicaragua via Contras. Fri vilja och det rättvisa existerade inte. Det var en mäktig fiende, USA, som dikterade villkoren genom sina ekonomiska sanktioner och militära aktioner. Daniel Ortega tänkte då på det goda, dvs att rädda sitt folk från ett blodbad och det redan mycket fattiga landet från en total ekonomisk misär. Han valde mycket smart att låta den USA stödda Violeta Barrios de Chamorro vinna valet och bli Nicaraguas president. Daniel Ortega lyckades via detta utspel behåll sitt parti som den näst största politiska kraften i landet utan att förse landet i ett blodbad. Han lyckades att vinna tillbaka makten när tiden var mogen många år senare.

Ja, i de bästa världarna ska allas existens baseras på fri vilja och rättvisa, men vi är inte ens i närheten av de bästa världarna. Människan är i sin natur fortfarande det vildaste djuret som struntar i fri vilja och det rättvisa. Det kräver en anpassning för att inte gå under.

© Samuel E. Rajeus, redaktör, S.E.R.P. & Publishing

Stockholm, den 19 mars 2022

Det här inlägget postades i Essä/Svenska. Bokmärk permalänken.