PAVLOVS HUNDAR (7)

Pavlov

Ur ”Clownerna på Badbybackens FoU-center” Novellen är en trilogi ur samlingen ”Vårdgivarna” som består av:

* Dårarna på Badbybackens psykiatriska enhet

* Marionetterna på Badbybackens flykting vårdcentral, slutrapport 

* Getingboet, Clownerna på Badbybackens FoU-center

 

Det är av en slump att Simon Nordin tar reda på att en handledare filmar sina studenter vid terminsutvärderingar i slutet av varje termin. Dr. Anatoliy Bolodenka berättar vid en lunchrast att handledaren väljer ut enbart vackra och unga psykologidoktorer och filmar dem vilket man tror att det är helt emot de rådande reglerna man har på centret. Handledaren filmar inte alla studenter som han har i sin handledning utan han väljer omsorgsfullt bara vackra kvinnliga studenter. Anatoliy är en av fyra i sin grupp som handledaren har valt att filma i två tillfällen. Anatoliy känner sig kränkt men har ej övervägt att anmäla detta till institutet.

Vid en gruppmejl tar Dr. Simon Nordin, studentrepresentant, reda på att det har funnits flera kvinnliga studenter från olika specialistgrupper som just denna handledare filmat i sina terminsutvärderingar. Inga av dessa studenter hade valt att anmäla detta av rädsla för repressalier från institutet. Man har helt enkelt varit rädd att bli utkastad från programmet, eller tvungen att läsa om en kurs.

Simon och Anatoliy resonerar att institutet inte kan så lätt kasta ut de från programmet om de går vidare och anmäler detta till centret. Både Anatoliy och Simon har fyra patienter i bedömning och behandling i sina respektive VFU placeringar med mer än 130 timmar samtalsbehandlingar för just den kliniska kursen.

Dr. Nordin meddelar detta på en träff med Nämnden då hela samtalet som rutin spelas in av sekreteraren. Simon meddelar att det har funnit flera studenter som blivit utsatta för kränkande behandling av just denna handledare som har valt ut vissa kvinnliga studenter och filmat dem. Studentrepresentanten meddelar att han inte får presentera deras namn, förutom Anatoliys, eftersom studenterna inte ville det. När Simon Nordin meddelar detta blir det en tung obehaglig tystnad. Varken nämndordförande som är en professor, lärarrepresentanten, som är också enhetschef, eller handledaransvarige säger ett ord under en långstund. Institutschefen säger till sist att handledaren har agerat på egen hand och detta har inte varit ett direktiv från institutet. Och han ska utreda fallet.

Dagen efter kallas Simon Nordins handledare från institutet och Anatoliy Bolodenkas teamlärare/handledare från hennes VFU-placering till FoU centret för en överläggning.

Fortsättning följer.

 

Det här inlägget postades i Novell. Bokmärk permalänken.